skaitmenine.lt
tvbox_komplektas.jpg
print
Spausdinti
struktūra
Struktūra

Sertifikatai.lt SSL

 

Apie skaitmeninę TV Ateitis

sukaina2.png

Ateities televizija

Ateities televizijos vystymuisi toliau darys įtaką vaizdo kokybės gerinimas ir interaktyviosios paslaugos. Vartojimo pokyčius įtakos interneto, balso telefonijos bei skaitmeninės televizijos konvergencija į vieną produktą.

Vaizdo kokybė dar pagerės, išplėtojus raiškiąją televiziją (angl. HDTV). Europoje interaktyviosioms paslaugoms plėsti sukurtas ir bus pradėtas diegti DVB-MHP standartas. Vis dėto artimiausia naujovė - interneto, balso telefonijos bei skaitmeninės televizijos  konvergencija (angl. tripple play).

 Triguba nauda (angl. Tripple play)

 Pasaulyje pastebima tendencija – interneto, balso telefonijos paslaugų ir skaitmeninės televizijos apsijungimas į vieną bendrą paslaugą (angl. tripple play).

Tokiu būdu sėkmingai veikiančios telekomunikacijų bendrovės leidžia nemažėti jų pajamoms (pvz. skambučius fiksuotomis linijomis kuo toliau, tuo labiau pakeičia skambučiai per IP ar per internetą pvz. Skype). Vartotojams irgi nauda, jie gauna vieną bendrą sąskaitą. Galime pasvajoti, gal netrukus ir pati priėmimo technika ir distancinių pultelių skaičius ženkliai sumažės.

Keturguba nauda (angl. Quadro play)

Dar viena telekomunikacijų bendrovių siūloma naujovė - siūlymas naudotis keturiomis paslaugomis. Be interneto, balso telefonijos paslaugų ir skaitmeninės televizijos paslaugų, taip pat pradedama siūlyti naudotis mobiliuoju ryšiu.

Raiškioji skaitmeninė televizija (HDTV)

Raiškioji skaitmeninė televizija (angl. HDTV) jau sėkmingai transliuojama JAV. Europai transliuojantys palydovai taip pat kuo toliau tuo daugiau kanalų perduoda HDTV formatu. Kai kuriose Europos šalyse bei Lietuvoje pradėtos nuolatinės transliacijos antžeminiais siųstuvais. Pagrindinis HDTV privalumas – dar aukštesnės kokybės vaizdas ir garsas. Standartinės raiškos skaitmeninės televizijos (angl. SDTV) pagrindinis privalumas – didesnio TV programų skaičiaus perdavimas. Vaizdas ir garsas yra kokybiškesnis, tačiau daug didesnis kokybinis šuolis ateina kartu su HDTV.

DVB standartas apibrėžia tiek SDTV, tiek HDTV signalų transliavimą. Tikėtina, kad pradėjus išjungti šiuo metu pasaulyje veikiančius analogines programas transliuojančius tinklus, minėti tinklai bus renovuoti ir skirti HDTV televizijos transliacijai.

Palydovais jau perduodamos po keliasdešimt HDTV programų. Rinkoje padaugėjus su HDTV suderinamos technikos kiekiui, tiek skaitmeninės antžeminės, tiiek skaitmeninės palydovinės, tiek skaitmeninės kabelinės TV operatoriai siūlys daugiau HDTV formato TV programų.T iesa, Lietuvoje rodomos TV programos kuriamos kitose šalyse. Praktiškai visi skaitmeninės televizijos operatoriai siūlo žiūrovams po keletą raiškiosios TV programų.

Interaktyviosios paslaugos (DVB-MHP)

MHP (angl. Multimedia Home Platform – daugialypės terpės namų platforma) – tai DVB grupės standartas skaitmeninei interaktyviajai televizijai. Šis standartas įgalina televizoriumi vykdyti JAVA pagrindu sukurtas programas. Minėtas JAVA programas galima gauti perdavimo tinklais, kartu su audio ir video signalais. JAVA programomis galima gauti specializuotus informacinius pranešimus, žaidimus, galimybę balsuoti, siųsti SMS arba el. laiškus, pirkti įvairias prekes.

MHP būtinas grįžtamasis ryšys. Taigi, vadinamasis priedėlis (angl. set-top box) turi turėti lizdą ir įeinamajai linijai, ir išeinamajai linijai. Įeinamąja linija paprastai būna skaitmeninės kabelinės ar kitos rūšies televizijos operatoriaus kabelis. Išeinamajam ryšiui naudojamos telefono linijos arba aDSL. Taigi priedėlis turi suprasti ne tik DVB standartą, bet savyje turėti integruotą modemą darbui internetu.

Be šių visų naujovių, kurias duoda interaktyviosios paslaugos, pasiekiamas naujas segmentas. Tai – vartotojai, iš principo nemėgstantys ir nesuprantantys kompiuterio ir interneto teikiamų privalumų. Turėdami minėtąjį MHP vartotojai, jiems to net nenorint, iš dalies susipažįsta su kompiuteriais bei internetu.

 

<<  atgal 

prisijunkite